Kund & Syfte

Ewualate är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom jämställdhet, mångfald och inkludering. De använder filmen för att få in större och tyngre uppdrag, samt sprida kunskap om ämnet.

Hållbarhet

Equalate visar på en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.

Webb: Equalate

Min insats i produktionen

– Tips, idéer och story med kund.
Film, redigering och grading.
Ljussättning, drönare, voiceover.