Observera att alla svar är från Svenska Fotografers Förbund (nämns SFF nedan) i samråd med jurister för frågor om rättigheter. Skriver även en egen kort kommentar (nämns JN).

SFF: Nej. Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovspersonens. För att du ska få behålla det digitala originalet krävs en överenskommelse med denna.

JN: Inga kommentarer, det är alltid upphovspersonen.

SFF: I priset ingår rätten att använda slutprodukten, under avtalad tidsperiod. Ju fler mottagare och större exponering som är tänkt att ha, desto högre pris.

JN: Om det är något som frångår det vi initialt har kommit överens om (via avtal eller mailkonversation) så är det något ni behöver återkoppla till mig om och berätta.

SFF: Du har en fri användningsrätt till filmerna i din verksamhet. Det innebär inte att du äger filmerna eller att du äger rätt att vidaredistribuera dem – användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till tredje part utan upphovspersonens i förväg lämnade skriftliga medgivande.

JN: Se listan längre ner här på vad som till 99% av fallen ingår i en produktion med mig (vanlig beställning).

SFF: Inga ändringar får göras utan upphovspersonens tillstånd. Om ni inte i avtal möjliggjort för kunden att få göra en sådan ändring så är denna ändring inte tillåten.

JN: Normalt är att kunder klipper ut delar av filmer och adderar text och/eller gör en egen kampanj. Bland annat förstörs kvalitén på filmen (exporteras om i andra program) och det är något jag önskar att ta ställning till innan.

SFF: Priset kan variera beroende på faktorer som kompetens, erfarenhet, marknadsvärde, utrustning, geografiskt läge, samt typ av uppdrag. Resultatet från vår senaste arvodesenkät visar att majoriteten tar 12 000-15 000 kr för en inspelningsdag.

JN: Jag ligger lägre än genomsnittet, men mitt pris sätter jag främst utifrån min kompetens, färdigheter och leverans. Idéskapande kring manus, hög kundförståelse i strategi samt känsla för detaljer är det jag är bäst på.

SFF: Om du vill återanvända eller vidareanvända en bild på ett sätt som du inte tidigare har avtalat om med upphovspersonen måste du först kontakta denna. Tänk på att upphovspersonen har rätt till ny ersättning.

JN: Ni kan självklart göra detta. Om ni exempelvis vill använda filmer tillsammans med fler eller andra aktörer, klippa i det själva eller kanske ha tillgång till allt råmaterial. Då uppskattar jag extra kostnader för det beroende på.

SFF: Vid bokning skall uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med filminspelningen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av betydelse för uppdraget.

JN: Önskar ni göra ett avtal själva så är det okej, annars är det också vanligt att jag skickar ett med det vi har pratat om som innehåller mycket av det ni läst på den här sidan. Jag vill för vår skull att det ska kännas transparent och tryggt.

SFF: Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalfiler under en tid av fem år från tidpunkten för leverans, om inte annat framgår av lag eller förordning.

JN: Stämmer bra. Men normalt sparas det längre.

SFF: Fotografiska verk är upphovsrättsligt skyddade verk som är likställda med andra bildkonstverk, filmverk, musikverk och litterära verk. Svenska Fotografers Förbund har hjälpt yrkesverksamma inom fotografi sedan 1895.

JN: Jag vill självklart att filmer och klipp används och syns så mycket som möjligt, men kopplat till branschen och mitt leverne så kan jag omöjligt låta en kund använda filmerna vart som helst, med vilka bolag som helst eller liknande.

SFF: Här finns information i vår prisguide, samt mer specifikt om videoproduktion. Även detta är saker som du som beställare kan tänka på vid beställning mer konkret.

VANLIG BESTÄLLNING

  • X antal slutprodukter i olika format beställs.
  • Förproduktion (möten, manus, koncept, planering osv.)
  • Produktion (inspelningsdagar, teknik, ljud/ljus)
  • Efterproduktion (redigering, grading, musik osv).
  • Fri användningsrätt av slutprodukter i er verksamhet.

VID SAMARBETE

Jag försöker vara så transparent som möjligt i vår kommunikation. Många gånger anpassar jag min prisbild till ert bolag och där ni befinner er. Det ska kännas bra, så även ert varumärkesbyggande.

Telefon. +46 70 510 3134
Mail. info@jnfilmproduktion.se

KUNDREFERENSER

”Vi jobbar med Johan för att han är drivande, kan många delar av produktionen och framför allt är duktig på hantverket film”.

Markus Andréasson

VD, ProLounge AB

”What he creates around himself is unique. A warm and respectful treatment of others that makes people feel safe and creative”.

Johanna Lundin

CEO, Equalate

”För ovanlighetens skull har jag inga invändningar på filmen. Den är perfekt, precis som gud skapade den. Stort tack!”.

Marcus Wallander

Creative Director, Vitamin Well

”His vision and skills are amazing. Havn´t seen anyone like him so far. The first interview was perfect. Thank you, great job!”.

Guillermo Morales

Director, Outdoor Sports Agency

”I have had the privilege to work with Johan in Malta and Dubai. A true professional with the right mindset and work ethic”.

Kurt Arrigo

Professional Photographer, Malta

”I´m picky when it comes to working with people. But Johan can take a vision and implement it better than you imagined”.

Fredrik Fernlund

Founder & Digital Strategist, Snajd