Det är viktigt för mig att skapa en öppenhet, värme och trygghet under produktioner. Jag väljer även att inte manipulera skapat material i efterhand så att människor framstår fel och respekterar människor oavsett egenheter, olikheter och eventuella hinder (kurs 2018 med Equalate). Mitt mål är att era filmproduktioner är intresseväckande och kärnfulla, samt ge resultat där de ska användas. I största möjliga mån tar jag tåget till uppdrag då även miljöfrågor ligger mig nära om hjärtat, med naturen i Åre.

KUNDREFERENSER

”Vi jobbar med Johan för att han är drivande, kan många delar av produktionen och framför allt är duktig på hantverket film”.

Markus Andréasson

VD, ProLounge AB

”His vision and skills are amazing. Havn´t seen anyone like him so far. The first interview was perfect. Thank you, great job!”.

Guillermo Morales

Director, Outdoor Sports Agency

”För ovanlighetens skull har jag inga invändningar på filmen. Den är perfekt, precis som gud skapade den. Stort tack!”.

Marcus Wallander

Creative Director, Vitamin Well

”What he creates around himself is unique. A warm and respectful treatment of others that makes people feel safe and creative”.

Johanna Lundin

CEO, Equalate

”I have had the privilege to work with Johan in Malta and Dubai. A true professional with the right mindset and work ethic”.

Kurt Arrigo

Professional Photographer, Malta

”I´m picky when it comes to working with people. But Johan can take a vision and implement it better than you imagined”.

Fredrik Fernlund

Founder & Digital Strategist, Snajd