PEAB Bostad önskade finna ett roligare koncept att presentera sitt nya projekt på. Målgruppsanalysen var tydligt utarbetad. Äldre personer som önskar slippa att ta hand om sin bostad och ha ett avslappnat liv tillsammans.

TILLBAKA TILL PORTFOLIO