Med flera samarbeten lokalt attraherar The Steam Hotel fler kunder till att boka fler sköna upplevelser samtidigt som de avnjuter en skön vistelse. Helikopter eller ribbåt? Welcome to Västerås!

TILLBAKA TILL PORTFOLIO