Kund & Syfte

Sandhi House är ett unikt hotell/yoga-ställe i Ericeira, Portugal. De använde filmen på sin webb i flera år under ”about us”, samt skickade till nya potentiella deltagare i sina mailutskick och nyhetsbrev.

Webb: Sandhi House

Min insats i produktionen

– Story och filma innehåll med kund på plats
Film, redigering och grading.
– Intervju med grundare, l
jussättning, drönare