Sep, 19 – Första nyhetsbrevet.

Okej, varför ett nyhetsbrev? Syftet är kort och gott att försöka nå ut till dig [...]